Talebenin Vazifeleri

Talebe kelimesi Arapça ‘taleb’ isteyenler anlamına gelen çoğul bir kelime olup tekil hali ‘talip’tir. Talip bilindiği gibi isteyen demektir. Talebin bir diğer anlamı daha vardır: Aramak. Dolayısıyla ‘talebe’ hem ‘isteyen’ hem de ‘arayan’dır. Söz konusu ilim olunca talebe ilmi isteyen ve arayan anlamına gelir. Talebeliğin…