Öğretim Yöntemleri

Hazırbulunuşluk, bireysel farklılıklar, önceki ön öğrenmeler, kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi, motivasyon ve güdülenmenin artırılması gibi yüzyüze örgün öğrenme ortamında önem teşkil eden ilkelere hassasiyet gösterilerek hazırlanan zenginleştirilmiş içerikler konuya özgü öğretim strateji-yöntem ve metodları kullanılarak sunulur.

İşbirliğine dayalı, sorgulama yapma teknikleri, keşif yoluyla öğrenme, gösterip yaptırma gibi kalıcı yöntemlere daha sık rastlanır.