Model

E-öğrenme modeli temelinde bir çok simülasyon ve zenginleştirilmiş içeriklerle temellendirilen kendine özgü bir model benimsenmekte olup gelişimi devam etmektedir.