Kazanımlar

Öğrenmenme ortamındaki her içerik örtülü olarak ya da planlı bir şekilde bazı öğrenme kazanımlarının edinilmesine zemin teşkil eder. Bu kazanımlar gerek ders gerekse konu başlıkları altında öğrenme öncesinde öğrenciye sunulur.