Category : Blog

Külli İlim

Eskiden ilim külli (bütünsel) olduğu için ona sahip olmak kimsenin haddine değildi; bu yolda ne kadar mesafe kat edilirse edilsin, kişinin varacağı son nokta ilme talip olmanın ötesine geçemedi. Günümüzde Devamı