İlim Şehri

Bil ki ilim şehri surlarla çevrilidir ve şehrin içi çok geniştir. Oraya giden yolda çatallanan zorlu dağlar vardır. Yüksek yerlerdeki ağaçları da haraptır. Geniş ve akıntısı derin denizler vardır. İşte unili sizler için güzel bir binektir..

Değişimi Açıklama

Her değişim kendi doğal açıklamasını gerektirir. Tam(bütün) açıklama dört çeşit sebebe dayandırılabilir. Bu sebepleri; Biçimsel sebep (form) Maddesel sebep (material) Etkin sebep (efficient) Nihai sebep (final) olarak listelemek mümkün. Ama her ne kadar sebeplerin farkına varsak bile künhüne vakıf olamıyoruz bir türlü. Başka bir determinist…

Külli İlim

Eskiden ilim külli (bütünsel) olduğu için ona sahip olmak kimsenin haddine değildi; bu yolda ne kadar mesafe kat edilirse edilsin, kişinin varacağı son nokta ilme talip olmanın ötesine geçemedi. Günümüzde ise ilim cuz-i malumat olarak algılandığı için; insanın özel bir alanda, belirli bir disiplinde çeşitli…