Matematik

Matematik bize kavramları (dolayısıyla da olguları) birbiriyle nesnel bir şekilde ve rasyonel olarak ilişkilendirme, hatta onu yeniden kurgulama olanağı vermektedir. Bu olanağın ‘nasıl’ sorusuna cevap aramak suretiyle elde edildiğini de gözden uzak tutmamak gerekir.