Fizik

Doğa fenomenlerinin meydana geliş biçimini açıklamak için bir takım teoriler geliştiren daldır.