Talebenin Vazifeleri

Talebe kelimesi Arapça ‘taleb’ isteyenler anlamına gelen çoğul bir kelime olup tekil hali ‘talip’tir. Talip bilindiği gibi isteyen demektir. Talebin bir diğer anlamı daha vardır: Aramak. Dolayısıyla ‘talebe’ hem ‘isteyen’ hem de ‘arayan’dır. Söz konusu ilim olunca talebe ilmi isteyen ve arayan anlamına gelir. Talebeliğin özünde cehaletin farkındalığı vardır. Talebe ilimle meşguliyetini bir iş sahibi olmak, belli makamlara gelmek, itibar ve ün kazanmak için değil; kendi kurtuluşuna ve Allah’a yakınlığına bir yol olarak görmelidir.


İlim evinde talebeliğin vazife ve şartları şöyledir;

  1. Vazife: Nefsi Arındırmak
  2. Vazife: İhlası Elde Etmek
  3. Vazife: Dünyevi Alakaları Azaltmak
  4. Vazife: Tembellik ve Uyuşukluğu Terk Etmek
  5. Vazife: Ölene Kadar Talebeliğe Azmetmek
  6. Vazife: İlmi İyi Bir Hocadan Tahsil Etmek
  7. Vazife: Her İlimden Hissedar Olmak
  8. Vazife: Akranla Müzakere ve Münazara
  9. Vazife: Ertelememek
  10. Vazife: İlimlerin Şerefini Bilmek

İlim aranıyorsa şayet peşine düşülecek olan şey haklı ya da haksız değil, esas itibariyle haktır. Bu sayede talebe vehim, kuşku, zan yoluyla bilinenin değil; kesin (yakin, burhan) bir şekilde bilinenin peşinden gidecektir. Bu noktada ‘talib-i ilim’ olan yolculuğun ‘talib-i hakikat’e dönüştüğü görülecektir. Tahkiki talep et ki murada erişesin.