Değişimi Açıklama

Her değişim kendi doğal açıklamasını gerektirir. Tam(bütün) açıklama dört çeşit sebebe dayandırılabilir.

Bu sebepleri;

  1. Biçimsel sebep (form)
  2. Maddesel sebep (material)
  3. Etkin sebep (efficient)
  4. Nihai sebep (final)

olarak listelemek mümkün. Ama her ne kadar sebeplerin farkına varsak bile künhüne vakıf olamıyoruz bir türlü. Başka bir determinist bakış açısına göre ise doğada meydana gelen her olay önceden meydana gelmiş olayların sonucudur.

Beşeri zafiyetlerden sıyrılıp bu soruları cevaplayabilmek mümkün müdür?Elimizde aldanmayan tek kıstas var: vahiy. Vahiy ezelî ve ebedî hakikat…

www.YıldızTozu.Org
http://www.ajanajanda.com