Külli İlim

Eskiden ilim külli (bütünsel) olduğu için ona sahip olmak kimsenin haddine değildi; bu yolda ne kadar mesafe kat edilirse edilsin, kişinin varacağı son nokta ilme talip olmanın ötesine geçemedi. Günümüzde ise ilim cuz-i malumat olarak algılandığı için; insanın özel bir alanda, belirli bir disiplinde çeşitli bilgilere sahip olmakla bütün bilgileri kuşatan ve onların üstünde yer alan ilme de sahip olacağı gibi bir yanılgının önü açılmıştır.