Değişimi Açıklama

Astronomi

Biyoloji

UniLi.Com'a

Hoş Geldiniz

Öğrenmeyi öğrenme temelinde geliştirilmiş olan websitemiz interdisipliner bir metodoloji ile fen, matematik, astronomi, dil, tarih, tıp, teknoloji, bilgisayar ve mühendislik alanlarında online içerikler ve yöntemler sunmayı hedeflemektedir.

İlim Şehri

Bil ki ilim şehri surlarla çevrilidir ve şehrin içi çok geniştir. Oraya giden yolda çatallanan zorlu dağlar vardır. Yüksek yerlerdeki ağaçları da haraptır.

Zifiri Sessizlik

Ancak zifiri bir sessizlik varmış. Adı konulmamış bir sessizlik. Belki çığlıklara gebe. Ya da bir kabulleniş; ünlü dilbilimci Zaefferer'in dediği gibi 'hayatta

Talebenin Vazifeleri

Talebe kelimesi Arapça 'taleb' isteyenler anlamına gelen çoğul bir kelime olup tekil hali 'talip'tir. Talip bilindiği gibi isteyen demektir.

İnsan – Makine

Nesneleri ve interneti zekâ ne kadar donatırsak donatalım mânâdan hep yoksundur, kendi başlarına keşif yapmaya müktedir değillerdir.

Öğretim Yöntemleri

Hazırbulunuşluk, bireysel farklılıklar, önceki ön öğrenmeler, kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi, motivasyon ve güdülenmenin artırılması gibi yüzyüze örgün öğrenme ortamında önem teşkil eden ilkelere hassasiyet gösterilerek hazırlanan zenginleştirilmiş içerikler konuya özgü öğretim strateji-yöntem ve metodları kullanılarak sunulur.